Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Viera Flimmelová Fi Riaditeľka
 
 
PaedDr. Iveta Jesenská Js Zástupkyňa
 
 
Mgr. Jana Kucejová Kj Zástupkyňa
 
 
Mgr. Dagmar Babincová Ba Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Peter Bílik Učiteľ
 
 
Mgr. Mariana Doanová Do Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Jana Dolinková Dl Vychovávateľka
 
 
Mgr. Daša Ďurajková Ďk Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Miroslava Ďurošková Ďš Triedna učiteľka: 3.C
 
 
Mgr. Katarína Ďurovcová Ďr Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dominika Flimmelová Fm Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Katarína Gabrišová Gb Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Martina Gurinová Gu Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Chromá Chro Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Daniela Chromeková Chr Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Bc. Ivana Jancová Ja Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Kristína Jancová Jc Triedna učiteľka: 9.A
 
 
PaedDr. Lenka Janovcová Jn Výchovná poradkyňa
 
 
Mgr. Marica Jurenková Ju Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Gabriela Klinovská Kl Triedna učiteľka: 7.B
 
 
Mgr. Alena Kováčiková Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Ľubica Kubašová Ku Vychovávateľka
 
 
Mgr. Dominika Makynová Me Školská psychologička
 
 
Mgr. Mária Marciňová Ma Učiteľka
 
 
Mgr. Michal Meliš Me Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Očkajová Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Eduard Pagáč Pa Tréner športovej prípravy
 
 
PaedDr. Petra Pagáčová Pg Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Pišojová Pi Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Monika Pojezdalová Po Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Miroslava Pokojová Pk Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Mgr. Lenka Putalová Pu Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Račková Ra Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Lenka Rišiaňová Ri Učiteľka
 
 
Mgr. Silvia Rišková Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Roháčová Rh Vedúca vychovávateľka
 
 
Mgr. Daniela Rojková Ro Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Darina Ručková Ruč Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Ruman Ru Triedny učiteľ: 9.C
 
 
Mgr. Mária Šabíková Šb Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Ing. Eva Šimšálková Ši Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Juraj Šponiar Šp Učiteľ
 
 
PaedDr. Ivan Štefko Št Tréner športovej prípravy
 
 
Mgr. Zuzana Tobolová To Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Katarína Trenčanová Tr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivan Urban Ur Triedny učiteľ: 8.C
 
 
PhDr. Petra Vavreková Va Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Žiačiková Žia Triedna učiteľka: 4.A

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky