Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Očkajová
1.B Triedny učiteľ Mgr. Alena Kováčiková
2.A Triedny učiteľ Mgr. Mariana Doanová
2.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Chromá
3.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Račková
3.B Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Pokojová
3.C Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Ďurošková
4.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Žiačiková
5.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Rojková
5.B Triedny učiteľ Mgr. Marica Jurenková
6.A Triedny učiteľ Mgr. Daniela Chromeková
6.B Triedny učiteľ Mgr. Monika Pojezdalová
7.A Triedny učiteľ Mgr. Dominika Flimmelová
7.B Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Klinovská
8.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Šabíková
8.B Triedny učiteľ Mgr. Dagmar Babincová
8.C Triedny učiteľ Mgr. Ivan Urban
9.A Triedny učiteľ Mgr. Kristína Jancová
9.B Triedny učiteľ Ing. Eva Šimšálková
9.C Triedny učiteľ Mgr. Peter Ruman

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky