Navigácia

Predmetové olympiády Záujmovo-umelecké súťaže Športové súťaže Predchádzajúce šk. roky

Predmetové olympiády

 

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo:

Ella Májska (6.B)        - úspešná

Vladimír Mušák (8.C) - 2. miesto   

________________________________________________________________________________________________________

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky