Navigácia

Členovia:

 

Rada školy pracuje od 4. apríla 2016 v tomto zložení:

 

 

Meno, priezvisko

Kontakt

predseda

Mgr. Monika Pojezdalová

 

pedagogickí zamestnanci

PhDr. Petra Vavreková

 

 

 

 

ostatní zamestnanci

Ľubica Ficeková

 

 

 

 

zástupcovia rodičov

Jitka Bieliková

 

 

Radovan Lazor

 

 

Dáša Janíková

 

 

Ing. Marianna Berčíková

 

     

zástupca zriaďovateľa

Ing. Viliam Karas

 

iní

Ing. Peter Žiačik

 

 

Rudolf Marman

 

 

Ivan Kubiš

 

 

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky