Navigácia

Školský psychológ

Školský psychológ:  Mgr. Dominika Makynová                            

Kontakt:

Mgr. Dominika Makynová

skolskypsycholog.melisova@gmail.com

 

Konzultačné hodiny:

každá streda: 10:00 – 17:00 hod.

alebo individuálne podľa potreby

NA KONZULTAČNÉ HODINY SA NAHLASUJTE PROSÍM VOPRED!

 

Náplň práce školského psychológa:

 • Orientačná psychologická diagnostika
 • Individuálne a skupinové psychologické poradenstvo, prevencia a intervencia
 • Primárna prevencia zameraná na látkove a nelátkové závislosti
 • Individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom a pedagigckým zamestnancom školy
 • Psychologická starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Psychologická starostlivosť žiakom v krízových sociálnych, osobnostných a životných situáciach
 • Aktívna spolupráca s komunitnými centrami a s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Spolupráca pri neformálnom vzdelávaní

 

Kedy môžem prísť za školským psychológom?

 

Som žiak

 • Mám problémy s učením, so sústredením
 • Chcem sa len porozprávať a niekomu sa zdôveriť
 • Som účastníkom šikany alebo kyberšikany (šikanujúci, obeť, svedok,..)
 • Môj spolužiak/čka priateľ/ka, kamarát/ka má problém, s ktorým by som jemu/ jej chcel pomôcť, no neviem ako
 • Trápia ma vzťahy s kamarátmi, rodičmi, spolužiakmi  a chcel by som poradiť ako ich zlepšiť
 • Ocitol som sa krízovej či inej náročnej situácii a neviem ako ďalej
 • Bývam často smutný, nespokojný, mám pocit, že sa mi nič nedarí, menia sa mi často nálady, nikto mi nerozumie

Som rodič

 • Potrebujem prekonzultať školský prospech mojich detí
 • Potrebujem prekonzultovať správanie alebo výchovné problémy mojich detí
 • Chcel by som sa porozprávať o vzťahoch, emóciach, náladách môjho dieťaťa
 • Chcel by som sa informovať o možnosti spolupráce so školským psychológom

 

 

Užitočné linky:

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky