Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Základná škola, Ul. Gorazdova 1174/2, Púchov na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

 

Oficiálny názov:

Základná škola

Adresa:

Gorazdova 1174/2, Púchov

IČO:

35995912

DIČ:

2020956806

Banka:

ČSOB a.s., Púchov

Účet:

SK1475000000004023562995

Telefón:

042/4631339, 042/4710471, 0901 704 314 

 

E-mail:

skola@zsgorazdpv.edu.sk

 

Web:

www.zsgorazdovapuchov.edupage.org

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky