Navigácia

Športové triedy

                                                  

                plávanie                                             volejbal                                                 futbal

MÁŠ ZÁUJEM O ŠPORTOVÚ TRIEDU?

SI ŽIAKOM 4. ROČNÍKA? 

 

 • V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu športovú triedu v 5. ročníku.
 • Zameranie športov : volejbal, plávanie, futbal
 • Športová príprava na daný šport :
  • trvá 3 vyučovacie hodiny týždenne v čase vyučovania,
  • je vedená odborne kvalifikovanými trénermi,
  • je bezplatná,
  • rozvíja talent dieťaťa,
  • podporuje zdravie a fyzickú kondíciu,
  • umožňuje ukázať športový talent v súťažiach,
  • upevňuje vzťahy v kolektíve,
  • učí dieťa sebadisciplíne a dodržiavaniu pravidiel nielen v športe, ale i v živote.

 

Príď 20. marca 2018 alebo 22. marca 2018

od 14,30 do 16,30 hod.

do telocvične ZŠ na Gorazdovej ulici v Púchove na talentové skúšky.

Je potrebné si priniesť športové oblečenie a obuv.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nikdy nešportuj len preto, aby si potešil iných.

Šport musíš robiť predovšetkým pre seba,

pre svoje potešenie a radosť.

 

Kontakt

Meno školy: Základná škola
Email školy: skola@zsgorazdpv.edu.sk
Telefón: 042 / 46 31 339
042 / 47 10 471
0901 704 314

042 / 46 32 761 - školská jedáleň
Adresa školy: Ul. Gorazdova 1174/2
020 01 Púchov
IČO: 35995912
DIČ: 2020956806
IBAN školskej jedálne: SK5575000000004023562936

Náš zriaďovateľ

Mesto Púchov

Užitočné stránky